close
تبلیغات در اینترنت
نگاهی به عملکرد هیئت کوهنوردی شهرستان گرمی درشش ماهه اول سال 93

هیئت کوهنوردی شهرستان گرمی

پس ازگذشت تعطیلات عید وطولانی شدن برنامه هایی فعالیت هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان گرمی اینجانب بعنوان رئیس این هیئت درمورخه ۲۵فروردین پس ازاتمام وقت اداری درساعت تقریبا" ۱۵عصرلاوازم وتجهیزات لازم رابرداشته وازجلوی اداره به طرف قله آزنای پوشیده ازمه غلیظ وهوای بهاری عازم شدم درساعت ۱۸همان روز به بلندترین نقظه قله رسیدم وچادرکمپ رابرپانمودم جادارد بازهم ازهمنوردعزیز ودوستداشتنی خود جناب آقای مهندس اسماعیل شهباززاده بصورت سرزده بعلت داشتن کارنتوانسته بود بامن همسفرشود هنگام غروب خود رابه بنده…

چارت مدیریتی هیئت کوهنوردی شهرستان گرمی
نگاهی به عملکرد هیئت کوهنوردی شهرستان گرمی درشش ماهه اول سال 93
نظرات ()

پس ازگذشت تعطیلات عید وطولانی شدن برنامه هایی فعالیت هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان گرمی اینجانب بعنوان رئیس این هیئت درمورخه ۲۵فروردین پس ازاتمام وقت اداری درساعت تقریبا" ۱۵عصرلاوازم وتجهیزات لازم رابرداشته وازجلوی اداره به طرف قله آزنای پوشیده ازمه غلیظ وهوای بهاری عازم شدم درساعت ۱۸همان روز به بلندترین نقظه قله رسیدم وچادرکمپ رابرپانمودم جادارد بازهم ازهمنوردعزیز ودوستداشتنی خود جناب آقای مهندس اسماعیل شهباززاده بصورت سرزده بعلت داشتن کارنتوانسته بود بامن همسفرشود هنگام غروب خود رابه بنده رساند وشام تک نفری را باهم نوش جان کردیم وخلاصه باز بعلت داشتن کارضروی بنده همان جاماندم مهندس شهباززاده صبح روز ۲۶فروردین به شهربرگشت بنده نیزتاساعت ۱۰صبح درارتفاع ماندم ودرساعت ۱۱وسایل جمع کرده به طرف پائین حرکت کردم ودرساعت ۱۳بااستقبال همکاران عزیزم که پیشوازم آمده بودندجادارد ازاین طریق تشکرنمائیم آقایان مهندس فیروز پرهیزکار میرکمال پناهی عارف سلیمانزاده حسنعلی قلیزاده وآقامهدی خبرنگارخوش دست قدردانی نمادیم

درحالی که درروزجمعه 29فروردین سال 1393هواچندامساعدنبود اماعده ای زیادی درکوههای اطراف شهرستان ازجمله قله مشهور آزنادرحال کوهنوردی وطبیعت گردی بودندکه کروه کوهنوردی (داغچیلار)ازجمله این کروه بودند

چند روزپیش که ایجانب محمودبهشتی که چندوقتی بود نتوانسته بودم که باکوهنوردان عزیز دراجرایی برنامه ها شرکت نمایم درروزسه شنبه تصمیم گرفتم باتوجه به علاقه خودم بعدازظهربه کوه رفته وشب درآنجابمانم وهمین هم شدکه درارتفاع قله آزناچادرزده ودرآن هوایی مه آلودوبارانی ماندم واین برنامه مورد توجه بعضی ازدوستاران طبیعت قرارگرفته بود ازجمله سایت خبری آزادلویا سایت اندیشه اما متاسفانه برخی ازهمشهریان عزیزکه نظرنوشته اند دستشان دردنکنه بنده نه اهل سیاستم ونه بلدم چون سوادشوندارم امایه چیزی راخوب میدانم سالهای نچندان دورکه حقیرعاشق رشته والیبال بودم که درآن رشته هم شق القمرنکرده ام میخواهم بگم نه شق القمراست ونه مدال افتخاردارد بنده واسه خودم حالاکه حتی یک وجب جابرای توروالیبال دراین شهرنیست وحتی درروستاهای مغوان زنگیر چلک امراهلو شوربلاغ خلاصه محله کوتول آباد مدرسه شهریار نوبنیاد هرجامیرفتی حداقل یک توب سوراخ باتورپایه چوبی بود وهمه بصورت سنتی بازی میکردیم اما آن هم به امید خدا ریشه کن شده کاری بلدنیستم جزاینکه برم وازطبیعت خدادادی برای خودم لذت ببرم میگن بعضی گروه هستند که هفته ای سه بار به آزناصعود میکند بله درسته شماحتما نمیدونی که ازشهرستان پارس آبادوبیله سوارهم هرجمعه چندنفرمیادوبه کوههای اطراف شهرستان ماصعود میکنند اماشمابشین فقط بگوچرامن خوردم به توندادند واینهم تصاویر ارسالی ازگروه کوهنوردی داغچیلار به هیئت کوهنوردی که درارتفاع قله آزنا روزجمعه باهم به گشت وگذارطبیعت پرداختند

درپنجمین روزازهفته سلامت که بااطلاع رسانی واعلام قبلی باحضور مردم وکارکنان دولت روزجمعه مورخه93/2/5ازگلزارشهدای گمنام شروع وپس ازطی خیابان شهید دکتربهشتی ازپل موران وعبورازکوتول آبادقدیم به محل یالقوزبلاغ صعودوپس ازپذیرایی مختصر به 20نفر ازشرکت کننده گان جوایزی اهداشد جاداراینجانب ازحضورجناب آقای حامدموذن نماینده محترم اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل وجناب آقای دکترمجید محمدغریبانی رئیس دانشکده پرستاری ومدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمی وآقای نجفی رئیس اداره هلال احمروآقای علی عزیزی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمی که باحضوردراین برنامه موجب دلگرمی وامیدواری مردم رادرراستای پررنگ ترکردن ورزش همگانی بخصوص کوهپیمایی وکوهنوردی شدندتشکر وسپاسگزاری نمایم

دراجرایی برنامه های کوهنوردی گروه کوهنوردی داغچیلار شهرستان گرمی روز جمعه مورخه 93/2/5باحضورکوهنوردان گرامی که بااعلام روزپنجشبنه اعلام شده بود شرکت کننده گان برنامه آقایان نادر رحمانی کاظم شیری حسین رحیمی حسین عطایی صمد آخودزاده ومنصوررستمی برنامه ساعت 6/30صبح ازمسیرروستاهای قوزلو بیعرق آلیله گیگال ودرساعت15بعداز ظهر پیاده به گرمی بازگشتیم دراین برنامه جاداراز زحمتکشان گروه مسئول گروه آقای کاظم شیری عکاس خوش دست آقای حسین عطایی تدارکات آقای حسین رحیمی وباهماهنگی اینجانب منصوررستمی یک روزوپرازخاطرراورق ثبت نمودیم درپایان ازآقای محمود بهشتی رئیس محترم هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی که این مسیر رابلحاظ زیبای طبیعت واینکه فعلا" ارتفاع بالا چندان صفای ندارد ومنطقه پست

برای گلگشت مناسب میباشد ازطرف گروه داغچیلاروخودم تشکر وقدردانی منمایم

 

صعودمشترک کوهنوردان شهرستانهای پارس آبادبیله سوارگرمی وشهرستان اردبیل که باهماهنگی وتدارکات هیئت کوهنوردی شهرستان پارس آبادبه ارتفاعات آنزیرشهرستان گرمی دردوازدهمین روزازاردیبهشت سال93باحضورجمع کثیری ازکوهنوردان همراه بود وهیئت کوهنوردی شهرستان گرمی بادوگروه ازشهرستان گروه کوهنوردی آزنا وداغچیلاردراین صعود بااکثریت همنوردان حضورداشتندویک صعود لذت بخش وبهاری درفهرست صعودهای خود بجاگذاشتندوجای دوستان که بعلت مشکلات نتوانستند دراین صعود شرکت نمایندراخالی نمودندانشالله درصعودهای بعدی بهتروباشکوهتر شرکت نمایم دراینجااززحمات هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان پارس آبادکه باتلاش همه علاقه مندان رادریک صعود مشترک همراهی نمودند تشکروقدرانی مینماییم

 

درحالی که گروه کوهنوردی داغچیلارجمعه گذشته ازیک صعود مشترک برگشته بودند وعده ای ازدوستان درپی کاروتلاش زنده گی خودبودند هرچند که حقیر خودنیز حضورنداشتم ولی دست دوستان دردنکند که برنامه کوهپیمایی زیبایی انجام داده اند

پس ازصعود مشترک هیئت های کوهنوردی شهرستانهای پارس آباد بیله سوار گرمی وشهرستان اردبیل درموخه93/2/12به ارتفاعات غربی (آنزیر)شهرستان گرمی این باردرگرامیداشت سوم خردادسالروزآزادی خرمشهر هیئت های کوهنوردی شهرستان های پارس آبادبیله سوار وگرمی به ارتفاعات جنوب این شهرستان قله آزناصعود کردندروزجمعه مورخه 93/3/2قله آزنا میزبان کوهنوردان شهرستانهای شمالی استان اردبیل بود

بیمه در زندگی امروزی جزئی جدا ناپذیر از آن شده است و با توجه به حوادث و خطرات موجود بیمه امری ضروری و در خور توجه است . ورزش حرفه ایی یا غیر حرفه ایی همیشه با خطرات و آسیب دیدگی های جزئی و گاها جدی مواجه می شود که یک شخص نمی تواند از جبران هزینه های آن برآید . با توجه به تمهیداتی که فدراسیون پزشکی ورزشی در این زمینه اندیشیده است با هزینه اندک اقدام به بیمه ورزشکاران می نماید تا بار مالی ناشی از آسیب دیدگی ها از دوش ورزشکاران برداشته شود . در رشته ورزشی ما نیز با توجه به خطرات موجود در کوه از مار گزیدگی گرفته تا پیچ خوردن پا و انواع شکستگی ها لازم هست که همنوردان عزیز نسبت به بیمه خود در اسرع وقت نمایند تا شاهد حوادث جبران ناپذیر نباشیم. با تشکر شهباززاده - دبیر اجرایی هئیت

......................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

روستای آلیله وکوههای اطراف که منطقه بسیارزیباوچشم نوازوازطرف دیگربه لطف پروردگاربهاری دوباره بوجودآمدمسیرازقبل تعین شده برای کلگشت گروه بود این منطقه باهوای پاک ومنظره ای دل انگیزوبهشتی دورافتاده هربینده را به خود جلب میکند امابدلیل داشتن امتحان کارشناسی عده ای ازگروه که نتوانستند باماهمسفرشوندوجای خالیشان رابشدت حس میکردیم اماآنچه جای خوشحالی دارد ونبود دوستان را برایمان کمی تحمل برانگیز نمودوجود گروه های کوهنورد دیگردرجای جای منطقه وکوههای شهرستان که جادارددرهمین جا ازتلاش هیئت کوهنوردی شهرستان گرمی تشکر وقدردانی نمایم باعث شده که دیگر درهیچ جای ازمنطقه احساس تنهای نکنی درطول مسیر به یک گروه دیگرازکوهنوردان برخوردکردیم که سرگروه شان آقای توحید محمدی بودکه اندکی باهم به مسیر ادامه داده وپس ازگپ وگفت مسیرمان راازهم جداکرد وبه صعود به نقاط بسیار وزیبارسیدیم هرچندتنها بودیم ولی آنچه که به نظر میرسد برای بینده گان روح بخش باشد تصاویر ازطبیعت الهی وهدیه دوباره پروردگار دراین وقت سال به منطقه بود

مراقب محیط زیست باشیم ... 15خردادروزجهانی محیط زیست [5june]

...............................................................................................................................................................................................................

اجرایی مشترک برنامه جنگل نوردی به میزبانی هیئت کوهنوردی وصعوهای ورزشی استان اردبیل باحضورگروهکوهنوردی ویلکیج شهرستان اردبیل وهیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان گرمی باحضورگروه کوهنوردی آزنای شهرستان گرمی مورخه93/3/9

برنامه گروه کوهنوردی آزنا در روز جمعه تاریخ 93/3/16 ارتفاعات زیبای ماراللو در منطقه برزند بود که با حضور آقایان ولی علینژاد، سیدجمال اسبقی، ذوالفقار پناهی، ایوب وطن پور، علیمحمد خلفی، سیدمهدی اسبقی، میلاد خلفی و سیدمحمد ابراهیمی راس ساعت 7صبح شروع و 14/30 به پایان رسید

ویژه گی های یک کوهنورد واقعی

انجمن پزشکی کوهستان ایران:هر رشته ورزشی علاوه بر پرورش جسم، سعی دارد روح، روان و خلاقیت فرد را در عالیترین شکل خود به منصه ظهور رساند در نتیجه هر ورزشی خصوصیت خاص خود را دارد و مهمترین ویژگی اخلاقی کوهنوردان عبارتند از: - به طبیعت عشق می ورزند و هنر زندگی را در سازگاری با طبیعت می بینند، نه ستیز و جنگ با آن ( هم هوایی نمونه بارز این سازگاری است). - از کندن و سوزاندن گلها، گیاهان و بوته ها پرهیز می کند. - عاشقانه به رسیدن قله می اندیشند اما نه به هرشکلی. در صورت نرسیدن به قله، صعود مجدد را در برنامه ریزی آینده خود قرار می دهند. - شجاعت و احتیاط را با هم دارند و به زنده ماندن و برگشت سالم خود و همنوردان علاقمنداند. -رعایت حال همنوردان را می کنند و با آنها صادق هستند. دوست دارند باهم به قله برسند. -از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند و روحیه تعاون از خصوصیت بارز آنهاست. -همواره یاریگر حریف خود هستند و دست او را می گیرند و در صورت لزوم حمایتش می کنند. -امیدوار و با شهامت اند همواره قدرت اراده و استقامت خود را افزایش می دهند. - صبر و شکیبایی از صفت بارز آنهاست. با همنوردان تبادل نظر می کنند و به دیگران احترام می گذارند و نظر آنها را محترم می شمارند.

....................................................................................................................................................................................................................

جمعه: 6. 4. 93 مسیر: سیفار، قالا، نوو بولاق، تولون، تنگ، گئرمی. ساعت حرکت: 4:30 صبح، پایان: 16:30

روستای تنگ که خودمعبری برای گروههای کوهنوردی شهرستان است چندین کوهنوردخوش ذوق وعلاقه مند دراین روستا بصورت آماتوردررشته لذت بخش کوهنوردی فعالیت داشتند که بنا به درخواست اینجانب محمود بهشتی بعنوان رئیس هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان گرمی ودعوت آنهابه کوهنوردی کلاسیک بادریافت کارت بیمه ورزشی وکارت کوهنوردی شکرخدا به جمع کثیر کوهنوردان زحمتکش شهرستان پیوستند آقایان نیک روز ناظمی عادل فخیمی سالارپاشایی شهزادفولادی ازجمله این کوهنوردان میباشند که درسال 92موفق به صعود به قله زیبای سبلان شده اندوامسال نیزدرتمرین برای صعود به قلل دیگر هستند برای همه کوهنوردان عزیزآرزوی سلامتی وشادکامی داریم

برنامه روز جمعه مورخه 93/4/20 راس ساعت 16 از جلو تربیت بدنی شروع و ساعت 24 پایان یافت. شرکت کنندگان در این برنامه آقایان؛ جبرائیل عیوضی، ضیاالدین نصیری، عباسعلی جاویدزاده، علی محمد خلفی، حسین فیضی، ولی علی نژاد، خاکپور، علی خلفی، حامد عمیدی و سیدمحمد ابراهیمی

برنامه روز جمعه 28 تیرماه 93 راس ساعت 17 عصر از مقابل تربیت بدنی شروع و ساعت 24 به پایان رسید. شرکت کنندگان در برنامه آقایان؛ نصیری، جاویدزاده، فیضی ، علینژاد، علی و علی محمد خلفی

گروه کوهنوردی روستای تنگ درمورخه 20-4-93باحضور کوهنوردان آقایان سالار -شهرام-شهزاد- عادل -نیکروزکه دراین صعود باهم به قله سبلان اقدام نموده اندکه درارتفاع تقریبا"حکم زمستانی داشته وکوهنوردان بسلامتی توانستند باموفقیعت قله را فتح نمایند

روزهای هشتم و نهم مردادماه هزار و سیصد و نود و سه، تعدادی از کوهنوردان گروه کوهنوردی آزنای شهرستان گرمی مغان میهمان قله دماوند بودند و با یاری خداوند توانستند این قله عظیم را فتح و به سلامتی به موطن خود بازگردند. شرکت کنندگان در این برنامه عبارت بودند از ؛ آقایان ولی علی نژاد، رضا اقبالی، حسن علیزاده و حسین فیضی

پیشگیری اززانو درد درحرفه کوهنوردی هنگام صعود وفرود

انجمن پزشکی کوهستان ایران: زانو درد از مشکلات شایع در ورزش کوهنوردی است. بسیاری از کوهنوردان گاهی مجبور به کنار گذاشتن ورزش کوهنوردی بخاطر درد شدید ناشی از زانو درد می شوند. در اینجا راه کارهایی برای پیشگیری( که همیشه بهتر از درمان است ) برای شما عزیزان می آوریم تا با رعایت اصول اوبیه کوهنوردی بتوانید یک عمر از این ورزش لذت ببرید: در هنگام فرود (مـهـم): ۱- فرود با کمک گرفتن از تمام عضلات بدن (بالاتنه و پاها) ۲- حرکت به طرف پایین به شکل زیگزاک ۳- خم بودن نسبی زانو در هنگام فرود (نسبت به موقعیت شیب) ۴- پرهیز از پریدن در هنگام فرود ۵- استفاده از چوب‌دست ـ باطوم (جفت یا تک) ۶- استفاده از کفش مناسب ۷- قرار دادن پاها به شکل صحیح و مناسب با بستر کوه ۸- سرعت کم در هنگام فرود ۹- مراقبت و پرهیز از ضربه خوردن مستقیم به زانو و پیچش آن در هنگام کوهنوردی ۱۰- حمل کوله استاندارد با وزن مناسب ۱۱- انجام دادن مداوم ورزش کوهنوردی و تمرینات میان هفته (غیرمنقطع) ۱۲- استفاده نکردن از زانوبند (به جز در موارد خاص پزشکی) ۱۳- تقویت عضلات چهارسر ران و دوقلوی ساق پا با تمرینات ویژه ۱۴- داشتن وزن مناسب در ورزش کوهنوردی در هنگام صعود: ۱- انجام ندادن حرکت زانو بلند در هنگام صعود، به ویژه در مناطق سنگی ۲- استفاده از چوب‌دست ـ باطوم (جفت) ۳- گام‌برداری صحیح با کمک گرفتن از عضلات بالاتنه

...................................................................................................................................................................................................................

روزهای هشتم و نهم مردادماه هزار و سیصد و نود و سه، تعدادی از کوهنوردان گروه کوهنوردی آزنای شهرستان گرمی مغان میهمان قله دماوند بودند و با یاری خداوند توانستند این قله عظیم را فتح و به سلامتی به موطن خود بازگردند. شرکت کنندگان در این برنامه عبارت بودند از ؛ آقایان ولی علی نژاد، رضا اقبالی، حسن علیزاده و حسین فیضی

غیر از صعود برادران شارعی و دوستانشان به قله سولتان ساوالان که در گزارش قبلی آمد، ساوالان این هفته میهمانان ارزشمند دیگری هم از شهر گرمی مغان داشت این عزیزان عبارت بودند از برادران علی محمد خلفی که توانست تا ارتفاع تقریبا 4200متری صعود کند ، حسین فیضی، یاسر فاتحی، علی خلفی و کم سن و سال ترین کوهنورد شهرمان آقای سعید ف

درحالی که هوا بسیارگرم وغبارآلود بود 25 و 24مردادماه 1393قله سبلان این بار میزبان کوهنوردان ازشهرستان گرمی بودند که شركت جمعي از اساتیداز ورزشکاران شهرستان بودند شرکت کننده گان دربرنامه 1- استادرزمی کارجناب آقای حسین رضازاده 2- شهرام پاشایی کشتی گیر 3- حسین رحیمی کشتی گیروعضوکروه کوهنوردی (داغچیلار)شهرستان گرمی وميهمان این هفته آقای توحیدتوفیقی ازروستای بنه وحقیرکه بعنوان رئیس هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان گرمی وهم باعنوان مسئول امورورزشی دانشکده پرستاری وشبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمی افتخارصعود به قله سبلان راباعزیزان داشتم

درحالی که هوا درشهربالای 30درجه بودتصمیم گرفتم بدنبال مه وهوای تازه تاارتفاع 2327متری درقله آزنابالارفته وباهوای بسیارخنک ومه وطراوت زیبای پاییزی مواجه شدم که انسان نمیخواست ازکوه پایین بیایدتقدیم به همه همنوردان عزیزضمنا"یک عدددستمال چند کاره کوهنوردی که مطمعنا"مال یکی ازهمنوردان عزیزبودهنگام استراحت درآخرین استراحتگاه آزنامانده بودمال هرکه هست بیاید تقدیم کنم

روستای زاویه سنگ یا(داش زیوه)هرچند این روستا شاید ازشهرستان اهربیشتر از10کیلومترفاصله نداشته باشدوازشهرستان گرمی شایدبالای 145کیلومترفاصله دارد که یکی ازروستاههای توایع شهرستان گرمی هرچنداین تصاویر دریک ماموریت کاری وبصورت غیر برنامه گرفته شده امابرخود وظیفه دانستم گه این منطقه بکرراکه باراها باهمنوردان درصعودها درمورد این منطقه صحبت کردیم وبعضی ازکوهنوردان تاارتفاعات روستای کلانتراطراف روستای قلنج خانلو رارفتندواین یک نقطه فوق العاده جالبی است که فکرهربینده رابه خلافیت حضرت حق وا میدارد

در دومین روزهفته دفاع مقدس جمعی ازکارکنان ایثارگردانشکده پرستاری وشبکه بهداشت ودرمان شهرستان مغان باهمکاری هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان مغان گرمی به قله آزناصعود کردند شرکت کننده گان دراین برنامه 1-صراف ملکی2-حمیدنامور3-سیدجلال شارعی4-سلمان عبادزاده5-میرزاحسین پناهی 6-حسین تقی زاده7-کاظم شیری-8-مهدی غفارزاده-9-محمود بهشتی باهماهنگی بعمل آمد باریاست محترم دانشکده پرستاری وشبکه بهداشت ودرمان شهرستان مغان آقای دکترمحمدمجبدغریبانی وبه همت هیئت کوهنوردی شهرستان گرمی گروه علاقه مند کارکنان ایثارگراین دانشکده ازروستای تنگ حرکت خود راآغازوتاارتفاع 1732متری آزناصعودکردندالبته ارتفاع آزناتا2358متری ارتفاع دارد آمابدبلیل مجاورباجاده مرزی ومانیز ازرفتن بیشترمنصرف شدیم ضمن خسته نباشید به همنوردان عزیزاین صعودراتقدیم به شهدای هشت سال دفاع نمود وازریاست محترم دانشکده پرستاری وشبکه بهداشت ودرمان شهرستان مغان بلحاظ حمایت وهمکاری صمیمانه تقدیر وتشکرمینماییم

 

 

 

 

 

 

 امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

بازدید :460
نویسنده
نویسنده : محمود بهشتی
تاریخ : سه شنبه 22 مهر 1393
زمان : 9:1


ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط میلاد در تاریخ 1393/8/7 و 11:42 دقیقه ارسال شده است

سلام
واقعا عالی بود
پاسخ : ممنون ازنظرزیبایتان

این نظر توسط اسماعیل شهباززاده در تاریخ 1393/8/6 و 12:37 دقیقه ارسال شده است

دستت درد نکنه

واقعا جالب و مفید و خلاصه شده بود
پاسخ : خواسته بودندند منهم انجام وظیفه کردم دست شما هم دردنکندمهندس جان

این نظر توسط اسمان در تاریخ 1393/7/29 و 22:56 دقیقه ارسال شده است

عملکرد عالی /از فعالیت خالصانه شما برای جااندازی ورزش کوهنوردی درگرمی سپاسگزارم خسته نباشیدخداقوتشکلک
پاسخ : قلب تان آسمانی است آسمان جان ممنونم


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
:: صعود رئیس وکارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمی به آزنا درگرامیداشت هفته سلامت 1396+تصاویر ( تاریخ : دوشنبه 11 اردیبهشت 1396)
:: چندتصویر ازاولین برف پائیزی شهرستان گرمی ( تاریخ : پنجشنبه 13 آبان 1395)
:: غروب جالب و دیدنی از طبیعت و طوفان ساوالان درسیزدهمین روز زمستان ( تاریخ : سه شنبه 15 دی 1394)
:: چهره زمستانی شهرستان کرمی درشانزدهمین روزاز پائیز 94 ( تاریخ : سه شنبه 17 آذر 1394)
:: واین هم یک برنامه پیاده روی دیگردرمورخه 94/09/11 ( تاریخ : پنجشنبه 12 آذر 1394)
:: تصاویر ازشهرستان گرمی دریک روز پاک پائیزی94/9/9 ( تاریخ : دوشنبه 09 آذر 1394)
:: آشنایی بامسیر دره نوردی از روستای قنبرلو ، تپه، شاوون سفلی، شاوون علیاوآبشارآلیله وبیعرق ( تاریخ : شنبه 07 آذر 1394)
:: به راستی که کوهنوردی فقط ورزش نیست، کوهنوردی یک روش زندگی است ( تاریخ : سه شنبه 12 خرداد 1394)
:: گرامیداشت سالروز ولادت امام حسین (ع) وروز پاسداربرنامه یکم خرداد94هیئت کوهنوردی شهرستان گرمی بود ( تاریخ : جمعه 01 خرداد 1394)
:: برنامه 25و26اردیبهشت هیئت کوهنوردی گرمی جنگل نوردی درقلعه رودخان فومن ( تاریخ : یکشنبه 27 اردیبهشت 1394)


بالای صفحه